Rövidítések

A rövidítéseknek csak a számítástechnikában használatos értelmezését adjuk meg!

 • ALU (Arithmetic-Logical Unit): ®számolómű, aritmetikai és logikai műveleteket végző alegység
 • ASCII (American Standard Code for Information Interchange): USA-ban használt ®alfanumerikus kódrendszer, információk ®számítógépes tárolására, megjelenítésére és átvitelére
 • b : bit
 • B: bájt
 • baud: az adatátviteli sebesség mértékegysége; a számítástechnikában 1 baud = 1 bps
 • BCD (Binary Coded Decimal): binárisan (≥ 4 bittel) kódolt tízes számrendszerű (decimális) (számjegy)
 • bpi (Bit Per Inch): egy hüvelyk (1” = 2,54 mm) hosszúságú mágnesszalag-részre felírható bitek száma
 • bpch (Bit Per Character): egy karaktert alkotó bitek száma
 • bps (Bit Per Second): 1 s alatt továbbított bitek száma
 • Bps: (Byte Per Second) : 1 s alatt továbbított bájtok száma
 • bpW: (Bit Per Word): egy gépi szó bitekben mért hossza
 • chpl (Character Per Line): képernyőn vagy nyomtatásban egy sorban megjelenő karakterek száma
 • cpm (Card Per Minute): kártyaolvasási sebesség: 1 perc alatt beolvasott lyukkártyák száma
 • chps (Character per Second): nyomtatási sebesség: 1 s alatt kinyomtatott karakterek száma
 • CAD (Computer Aided Design): ®számítógéppel segített (mérnöki) tervezés
 • CAM (Computer Aided Manufacturing): ®számítógéppel támogatott gyártás, ®NC gépek felhasználásával
 • CGA (Color Graphics Adapter): színes monitorok vezérlésére szolgáló csatolókártya, eredetileg Motorola 6845 ®mikroprocesszorral
 • CISC (Complex Instruction Set Computing): teljes (minden utsításbit-kombinációt felhasználó) ®utasításkészlettel működő ®processzor
 • COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Control): 17 (+ 6 pártoló) tagország által alapított szervezet az exportforgalom szabályozására
 • CPU (Central Processing Unit): ® központi egység
 • CRT (Cathode Ray Tube): katódsugárcsöves képernyős információ-megjelenítő eszköz
 • DIN (Deutsches Institut für Normung): német szabványügyi intézet a nemzetközi (ISO) szabványok honosítására; minden DIN szabványnak van ISO megfelelője
 • DTL (Diode-Transistor Logic): diódákból és tranzisztorokból felépített (tároló és műveletvégző) áramkör
 • EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Intarchange Code): kibővített kódrendszer, binárisan (≥ 4 bit) kódolt decimális számjegyek ®számítógépes tárolására, megjelenítésére és átvitelére
 • EDS (Electronic Data Systems): elektronikus eszközöket gyártó és forgalmazó USA vállalat
 • EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory): elektronikus úton be-, illetve átírható, normál működése során csak olvasható tár
 • flop (FLOoating Point operation): ®lebegőpontos művelet
 • GEM (Graphics Environment Manager): a világon elsőként (~1980) megjelent grafikus, egérrel vezérelhető, ablakos-ikonos felhasználói felületet megvalósító programcsomag (amelyet a létrehozó Digital Research szoftverház jogilag nem kellően védett le, így a ®MS könnyen eltulajdoníthatta az ötletet)
 • G (giga = 109): valamely mértékegység 1 milliárdszorosa
 • GUI (Graphical User Interface): grafikus felhasználói felület; megkönnyíti grafikus elemek (ablakok, menük, választó- és vezérlőgombok, ikonok stb.) programokba építését, majd segítségükkel a program futásának interaktív irányítását
 • IC (Integrated Circuit): ®integrált áramkör
 • IBM (International Business Machines): a világ egyik legnagyobb számítástechnikai vállalata (USA)
 • ips (Instruction per Second): 1 s alatt végrehajtott gépi utasítások száma
 • ISO (International Organization for Stndardization): nemzetközi szabványügyi szervezet, a több, mit 100 tagállam által elfogadott egységes szabványok kidolgozására és közzétételére
 • k (kilo = 103): valamely mértékegység 1000-szerese
 • K ( =210): valamely mértékegység 1024-szerese:
 • kB: 1000 bájt
 • KB: 1024 bájt
 • kips: (Kilo Instruction per Second): 1 s alatt végrehajtott gépi utasítások száma ezres egységekben
 • LED (Light Emitting Diode): fénykibocsátó (félvezető) dióda
 • lpm (Line per Minute): 1 perc alatt megjelenített vagy kinyomtatott sorok száma
 • LSI (Large Scale Integration): nagy alkatrész-sűrűségű (500-20 000 elem/lapka)®integrált áramkör
 • μ (mikro = 10-6): valamely mértékegység 1 milliomod része
 • m (minute): perc
 • M (Mega = 106): valamely mértékegység 1 milliószorosa
 • MB (MegaByte): 1 millió bájt.
 • MIDI (Musical Instrument Digital Interface): elektronikus zenei eszközök (szintetizátor, stúdió eszköz stb.) összekötésénél alkalmazott szabvány (protokol), aszinkron, soros vonali adatátvitel megvalósításához
 • Mio (= 220 ): valamely mértékegység 1048576-szorosa
 • Sajnos, általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a – 20 bittel megcímezhető – 1048576 B főtár- kapacitást a helyes 1 MioB helyett 1 MB-nak adják meg; ezt a jelölést kénytelenségből megtartottuk
 • Mips (Mega Instruction per Second): 1 s alatt végrehajtott gépi utasítások száma 1 milliós egységekben
 • MOS (Metal Oxid Semiconductor): fémoxid alapú félvezető
 • MS: (Microsoft Corporation): a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztő és -forgalmazó vállalata (USA)
 • MSI (Medium Scale Integration): közepes alkatrész-sűrűségű (10-500 elem/lapka) ®integrált áramkör
 • NC (Numerical Controlled) gép: számjegyes (digitális) vezérlésű, automatikus gyártó gép, működését rendszerint ®számítógéppel előállított ®lyukszalag vezérli
 • NTSC (Natioal Television Systems Committee): analóg televíziós szabvány (USA, Kanada, Mexikó, Távol-Kelet)
 • NYÁK: szigetelő alaplemeze(ke)n kialakított egy vagy több rétegű nyomtatott áramköri kártya, amelynek egyes rétegein az alkatrészeket (huzalozás helyett) vezető (rendszerint vörösréz) fémcsíkok kötik össze
 • PAL (Phase Alternating Line): analóg színes televíziós szabvány (Európa)
 • PIO (Programmable Input/Output): programozható be-/kimeneti interfész
 • RAID (Redundant Array of Indpendent Discs): két, szinkron működésű független lemez, párhuzamos (redundáns) adattárolásra
 • RAM (Random Access Memory): ®ferritgyűrűkből („ferrit tár”) vagy elektronikus tárcellákból (nem destruktív DRAM = dinamikus RAM) felépített, véletlen-elérésű írható-olvasható tár, amelyben egy információ-egység beírásának vagy kiolvasásának ideje nem függ az adat fizikai elhelyezkedésétől (címétől)
 • RISC (Reduced Instruction Set Computing): csökkentett (nem minden bitkombinációt felhasználó) ®utasításkészlettel működő ®processzor
 • RGB (Red-Green-Blue): videojel, amely külön vezérli a megjelenítő képernyő piros, zöld, illetve kék színű fénypontjait gerjesztő áramköröket
 • ROM (Read Only Memory): csak olvasható tár: egyszeri feltöltés után az adat nem törölhető; kiolvasáskor változatlan marad
 • rpm (Ratation Per Minute): percenkénti fordulatszám
 • s (second): másodperc
 • SCSI (Small Computer System Interface): szabvány-együttes (parancsok, protokolok, elektromos- és optikai interfészek), a ®központi egység és a ®külső (periférikus) eszközök közötti adatforgalom szabályozására
 • SSI (Small Scale Integration): kis alkatrész-sűrűségű (1-10 elem/lapka) ®integrált áramkör
 • T (Tera = 1212): valamely mértékegység 1 billiószorosa
 • TB (TeraByte): 1 billió bájt
 • TTL (Transistor-Transistor Logic): tranzisztorokból felépített (tároló és műveletvégző) áramkör
 • ULSI (Utra Large Scale Integration): ultra nagy alkatrész-sűrűségű (>1 000 000 elem/lapka) ®integrált áramkör
 • VGA (Video Graphics Array): videokártya, speciális célú ®LSI videoprocesszorral vezérelt, önállóan működő áramköri kártya, színes képek megjelenítésére
 • VIC (Video Interface Chip): ®MOS technológiával készült, grafikus és hang-videójel generálására szolgáló ®integrált áramkör
 • VLSI (Very Large Scale Integration): igen nagy alkatrész-sűrűségű (20 000- 1 000 000 elem/lapka) ®integrált áramkör
 • W (Word): ®gépi szó
 • Y/C (Yellow/Color, Y a görög G betűt jelképezi): kettős videojel, amelyben egyik a (G-szűrővel) korrigált világosság- vagy fényerőjel, a másik a telítettséget és a színárnyalatot együtt hordozó jel; a képernyők vezérlő áramkörei a kettőből állítják elő a kompozit (®monokróm), illetve az RGB (színes) videojelet
Létrehozva: 2017.09.23. 11:32
Utolsó módosítás: 2017.09.23. 11:32