Felhasználási feltételek

 

 

MAGYAR INFORMATIKATÖRTÉNETI ADATTÁR

mint az Informatikatörténeti  Fórum honlap szerves része

Felhasználási feltételek

Tisztelt Felhasználó!

I.            Bemutatkozás

Az Informatika Történeti Fórum (továbbiakban: iTF) a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) keretein belül, 2009 januárjában megalakult szakmai közösség, amely az informatika történetének feldolgozására, történeti emlékezetét szolgáló közkincsnek minősülő gyűjtemény létrehozására irányul, amellyel az ez irányú kutatásokat, oktatást, művelődést és információszerzést szolgálja. Küldetésünk az informatika történetével kapcsolatosan különböző helyeken és célokkal folyó kutatási, emlékmegőrzési és bemutatási tevékenységek segítése, elsősorban olyan eszközökkel, mint az informatikatörténet iránt érdeklődők számára találkozási lehetőségek és vitafórum biztosítása, valamint az ilyen tevékenységek számontartása és ismertségük előmozdítása.

Célunk továbbá egy olyan Adattár létrehozása, amelynek segítségével a Felhasználók megismerkedhetnek a több mint ötvenéves informatika eddig kialakult vívmányaival. Továbbá eltökélt szándékunk, hogy elősegítsük az informatika történetével kapcsolatos emlékek gyűjtését, valamint támogassuk a hazai informatikatörténet egyes területeinek feltárását végző projekteket.

Logónk a számítástechnikai berendezések történetében jelentőséggel bíró tárgyakból állt össze.

II.           Jelen Felhasználási Feltételekben az alábbi szavak a következő jelentéssel bírnak

 1. Felhasználási Feltételek: A www.itf.njszt.hu működését szabályozó rendelkezések, amelyek a szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a Felhasználók, a szerkesztők és a honlap fenntartójának jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. Felhasználási Megállapodás: A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás, amely a Felhasználási Feltételekben rögzített szabályok szerint a holnapra történő belépéssel jön létre.
 3. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotáshoz fűződő, az adott jogrendszer által biztosított jogok.
 4. Közzétenni: A honlapon nyújtott felületeken bemutatni, kiállítani, küldeni, terjeszteni, közvetíteni, hozzáférhetővé tenni és/vagy kiadni bármely információt, adatot és/vagy bármely más, a szolgáltatásra vonatkozó anyagot.
 5. Szolgáltatás: A iTF által biztosított szolgáltatások minden Felhasználónk részére, beleértve a weboldal böngészését is.
 6. Felhasználó: bármely személy, aki a weboldalt böngészi.
 7. Üzemeltető: A honlap fenntartását biztosító, az Impresszumban meghatározott személy
 8. Szerkesztők: a honlap tartalmi összeállításáért és folyamatos bővítéséért, gondozásáért felelős személyek
 9. Tartalom: A jelen Felhasználási Feltételekben a „Tartalom” megjelölés alatt a honlapon található összes szöveges, grafikai és állóképes anyag értendő, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.
 10. Felhasználó: A jelen felhasználási feltételekben “Felhasználó” az, aki a weboldalt meglátogatja, böngészi és ezzel a jelen felhasználási feltételeket elfogadta.

III.         A honlapról röviden

Az iTF szolgáltatásai a Felhasználók részére ingyenesek.

Az iTF honlapra való belépéssel és annak használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, és a kapcsolódó Szerzői Jogi Nyilatkozatban, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatban foglalt szabályokat. Kérjük, hogy ezeket alaposan és figyelmesen olvassa el, és amennyiben bármely rendelkezéssel nem ért egyet, úgy hagyja el a honlapot.

A honlapra való belépéskor – a főlapon – a Hírek rovattal találkozunk, amelyben az informatika történet szempontjából jelentős történésekről, – többek között a Fórum jövőbeni rendezvényeiről is – találunk rövid információkat.

A honlap további rovataiban – amelyek a vízszintes menüsoron keresztül érhetők el – információt találhatunk a Fórum tevékenységének megnyilvánulási formáiról:

 • beszámolók a Fórum által szervezett Eseményekről, időrendben vagy betűrendben részletes tematikával és az elhangzott előadások, összejövetelek szöveges képes és videó anyagaira való hivatkozásokkal
 • a (hazai) informatika történetéről készült, elsősorban az Események alkalmából előállt kép és videó dokumentumok gyűjteményeit a Képtár és Videótár tartalmazza. Itt találhatók még az „Arcképek a magyar informatika történetéből-portrék”, és az ITK kiállított tárgyak videói is, természetesen hivatkozásokkal az aktuális Adattár rovatra.

A honlap áttekinti és rendszerezi a hazai informatika történetéről rendelkezésre álló ismereteket, információkat az Adattár menüpontban:

 • az informatika történetben szerepet játszó Személyekről szóló információk gyűjtésével,
 • a hazai informatika jelentős Intézményeinek (cégek, kutató- és oktatóhelyek, hivatalok stb.) bemutatásával
 • a jelentősebb hazai Termékekről (hardver-szoftvertermékek, alkalmazói rendszerek stb.) ismertetésével
 • tanulmányok, amely az informatika történetével foglalkozó írásos anyagokat tartalmazza

A Kapcsolat menüpontjában található, azaz űrlap, amelynek segítségével e-mailt lehet küldeni a honlap szerkesztőinek a honlap működésével, szerkezetével és tartalmával kapcsolatos kérdésekről.

Az adatbázis három nagy egységből épül fel: a Képtárból, a Videotárból és az Adattárból. Az adatbázis tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Felhasználása, idézése esetén kérjük az internetes forrásmegjelölés általános szabályainak betartását. Ennek részletes szabályairól a Szerzői Jogi Nyilatkozat rendelkezik.

IV.         Felhasználó jogai és kötelezettségei

Felhasználó a honlap tartalmát szabadon böngészheti, tanulmányozhatja, az információkat a jelen Felhasználási feltételekben és a Szerzői Jogi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre tekintettel, az ott meghatározott keretek között szabadon felhasználhatja.

A Honlap használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.

Felhasználó tartozik a honlap tartalmát, különösen az ott érintett személyek személyiségi jogaira és személyes adatainak védelmére, továbbá a szerkesztők és a honlap fenntartójának jó hírnevére tekintettel, tisztelettel kezelni és jogszerűen eljárni annak felhasználása során.

Különösen tilos a Honlapon közzétett személyes adatok az iTF céljától eltérő olyan felhasználása, amellyel Felhasználó adatkezelést vagy adatfeldolgozást valósít meg.

A Felhasználó véleményét kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, más személyiségi jogának tiszteletben tartása mellett fejtheti ki. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerkesztők a hozzászólásokat, véleményeket jogosultak előzetesen ellenőrizni és azok közzétételét megtagadni. Felhasználó valamely hozzászólása, véleménye közzétételének megtagadásáért semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat.

A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szerkesztők vagy a Honlap fenntartója ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen Felhasználási Feltételekben előírt szabályok megsértésével okozott, és teljes körűen tartozik azokért helyt állni.

V.           Szerkesztők jogai és kötelezettségei

A Honlap tartalmának előállítása, a Honlapon bármely információ közzététele a Szerkesztőket megillető szerkesztői szabadság elvének megfelelően történik. Szerkesztők nem felelnek azért, ha valamely információt nem tesznek közzé.

Szerkesztők kellő gondossággal járnak el a Tartalom előállítása és közzététele során, és mindent elkövetnek a Honlapon közzétett információk pontossága, hitelessége, teljessége és valódisága érdekében.

A Szerkesztők kizárják mindennemű felelősségüket a Honlapon közölt információk nem megfelelősége, pontatlansága, nem teljessége vagy valótlansága miatt. Kérjük, hogy amennyiben ilyen információt talál. úgy azt a “Kapcsolat” menüpont alatt található űrlap segítségével jelezze felénk.

VI.         A Honlap fenntartójának jogai és kötelezettségei

A Honlap fenntartója biztosítja a Honlap üzemeltetését és a Felhasználó részéről történő elérését.

A Honlap biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. A Honlap fenntartója nem garantálhatja annak non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a Honlap.

A Honlap fenntartója jogosult a Honlap karbantartása érdekében annak elérését szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Honlap fenntartójának előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlap mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

A Honlap fenntartója nem vállal felelősséget az esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Honlap fenntartója törekszik a szolgáltatás nyújtás folyamatos biztosítására.

A Honlap fenntartója nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a Honlap használatával kapcsolatban. A Honlap fenntartója kizár minden felelősséget, amely a Honlap használatából, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

VII.        Felhasználási Feltételek hatálya

A jelen Felhasználási Feltételek a közzététel napjától hatályosak.

Szerkesztők és a Honlap fenntartója fenntartják a jogot a Felhasználási Feltételek bármikor, előzetes értesítés nélkül történő, egyoldalú módosítására. Módosítás esetén az módosított Felhasználási Feltételek a közzététel napjával lépnek hatályba.

 


Létrehozva: 2016.09.08. 23:12

Utolsó módosítás: 2017.10.14. 18:27

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás